Ly giấy

Ly nhựa hcm – Ly nhựa nắp cầu trơn – Ly nhựa – Ly PET – Ly nhựa PP – Ly nhựa Nắp Tim – Ly nhựa đáy bầu – Ly nhựa một lít – Ống hút – Túi xách – Màng ép ly – Ly giấy – PP plastic cups

Gọi ngayBáo giá nhanh